Kunngjøringer

Gjennomføring av fusjon mellom Atlas Kapitalforvaltning og Vibrand Finans:

Atlas Kapitalforvaltning AS og Vibrand Finans AS vedtok fusjon 23. feburar 2017, med Atlas Kapitalforvaltning som det overtagende selskap. Fusjonen er sluttført og ble registrert i foretaksregisteret per 13. juni 2017. Det fusjonerte selskapet vil ta navn Vibrand Kapitalforvaltning og arbeidet med  navnendring er iverksatt.

Atlas Kapitalforvaltning og Vibrand Finans har virksomhetsområder som komplimenterer hverandre godt og er etter fusjonen en styrket enhet med bedre tilbud til både eksisterende og nye kunder.

Dato: 25.07.2017


Innkallelse til andelseiermøte for Atlas Norge:

Det vil bli holdt andelseiermøte for Atlas Norge den 18 mai 2017 i våres lokaler. Om dokumentasjon til andelseiermøtet ikke er mottatt, vennligst ta kontakt.

Dato: 04.05.2017


Endret tegningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 7 mars 2017 vedtok å øke tegningshonoraret  fra 0,10% til inntil 2%. . Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 4 april 2017.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 mai 2017. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 2 mai 2017. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 20.04.2017


Endret forvaltningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 22 desember 2015 vedtok å redusere forvaltningshonoraret fra 2,00 % per år til 1,50% per år. Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 20 mai 2016.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 juli 2016. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 1 juli 2016. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 23.06.2016