Kunngjøringer

Innkallelse til andelseiermøte for Atlas Norge:

Det vil bli holdt andelseiermøte for Atlas Norge den 18 mai 2017 i våres lokaler. Om dokumentasjon til andelseiermøtet ikke er mottatt, vennligst ta kontakt.

Dato: 04.05.2017


Endret tegningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 7 mars 2017 vedtok å øke tegningshonoraret  fra 0,10% til inntil 2%. . Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 4 april 2017.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 mai 2017. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 2 mai 2017. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 20.04.2017


Endret forvaltningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseiermøtet i Atlas Absolutt 22 desember 2015 vedtok å redusere forvaltningshonoraret fra 2,00 % per år til 1,50% per år. Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 20 mai 2016.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 juli 2016. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 1 juli 2016. Skjema for innløsning finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 23.06.2016