Kunngjøringer

Endret forvaltningshonorar for Atlas Absolutt:

Andelseier møtet i Atlas Absolutt 22 desember 2015 vedtok å redusere forvaltningshonoraret fra 2,00 % per år til 1,50% per år. Det følger av verdipapirfond loven § 4-14 tredje ledd at slik vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet. Godkjenning er gitt fra Finanstilsynet i brev 20 mai 2016.

Vedtektsendringen utløser rett for andelseiere til gebyrfri innløsning iht. verdipapirfondloven § 4-14 pkt 6. Endringen gjennomføres 5 Juli 2016. Alle andelseiere i Atlas Absolutt har rett til gebyrfri innløsning i perioden frem til 1 juli 2016.  Innløsning skjema finnes her.

Godkjennelses brev fra Finanstilsynet finnes her.

Dato: 23.06.2016