Aktiv forvaltning

Aktiv Forvaltning

Aktiv forvaltning er produktet for deg som ønsker en eksponering i kapital markedet, men som ikke har tid eller mulighet til å forvalte pengene selv.

Gjennom Aktiv forvaltning kan du selv være med på å bestemme hvordan midlene dine skal forvaltes, du velger selv forvaltningsprofil gjennom et av våre programmer. Du har også muligheten til å skreddersy ditt eget program.

Etter du har valgt hvilken måte midlene skal forvaltes, vil en av våre porteføljeforvaltere utføre selve forvaltningen. I motsetning til et fond kan du som kunde endre risikoen i mandatet på hvilket som helst tidspunkt, du kan velge å selge deg helt ut for en periode eller endre vekting av en enkelt investering.

Aktiv forvaltning skiller seg ut fra fond ved at kunden tegner en egen forvaltningsavtale hvor du som kunde velger et av våre investeringsprogrammer, videre blir det åpnet en VPS- og bankkonto i den enkelte kundes navn.

Aktiv forvaltning vs fond

Aktiv forvaltning er et vesentlig mer fleksibelt produkt en fond. Du som kunde kan til enhver tid følge med på enkeltinvesteringer i din egen portefølje.

Aktiv forvaltning har ingen begrensninger i forvaltningen annet enn det du som kunde må velge, relatert til investeringsunivers, størrelse på enkeltinvestering eller hvor mye mandatet må være investert over en periode. Et fond må til enhver tid ha min 80% investert i aksjer, samtidig kan ingen enkelt investering overstige 10%. Samtlige investeringer over 5% kan heller ikke overstige 40%.

Atlas Aktiv Forvaltning har som mål å gi kunden mest mulig innsyn og forutsigbarhet i den daglige forvaltningen. Atlas Aktiv Forvaltning ønsker å gi kunden tett oppfølgning og en god forståelse av hvordan midlene blir forvaltet i de ulike forvaltningsprogrammene.

Dette gjøres ved at kunden daglig kan logge inn på sin konto via Atlas hjemmeside og se hvilke posisjoner og verdiutvikling porteføljen har hatt i perioden. Kunden vil også bli oppdatert via ett uke brev hvor forvalter beskriver rasjonale for nye investeringer i porteføljen.

Våre forvaltere har mer en 20 års erfaring innen kapitalmarkedet, og godt dokumentert track-record fra rating byrået Morningstar.